מזה חמש שנים אני מלווה את אגודת הסטודנטים ברמת גן בעיצוב כרטיסי סטודנט ועיצוב ידיעון המכללה