מזה חמש שנים אני מלווה את אגודת הסטודנטים ברמת גןבעיצוב כרטיסי סטודנט ועיצוב ידיעון המכללה