אשר אוחיון                                                                                           5.5.2013      רח' הפלמ"ח 42

ירושלים

עם קבלת הספר אני מבקש להודות לך במיוחד ולשותפייך לעבודה.

עבודת העריכה, תוך ליווי הגרפיקאית והדפוס, הייתה מעבר לחובתך כעורכת.

תוך כדי עבודת העריכה נאלצנו להוסיף חומרים, תמונות ותיקוני פרטים שונים,

עשית זאת ברצון, תוך הזדהות עם הספר.

התכוונו להפיק ספר המתאר פרקים שונים בחיי ובמשפחתי הקרובה , בצירוף הרבה

תמונות ומסמכים. הוספת ביוזמתך קטעים שהוסיפו רקע והרחבה של נושאים שונים.

הרגשנו שהייתה לך הזדהות מלאה  עם הספר.

היו לך שיחות הבהרה, ותיקונים שהתנהלו עם דורית (הבת שלי) עד לשעות הלילה

המאוחרות. כתוצאה מתהליך עבודת הגרפיקאית ושל הדפוס המעולים,  נותנים

כבוד לך ולשותפים בהוצאת הספר.

אני ודורית מודים לך על איכות עבודתך ועל הסבלנות.

אנו מאחלים  לך המשך הצלחה בעבודתך

 

אשר אוחיון ודורית פרי