לאירה ומונה היקרות,
תודתי מקרב לב על שיתוף הפעולה המדהים. על עמידה בלוח זמנים קצר וצפוף.
על תשומת הלב, הרגישות, ההבנה וכמובן המקצועיות שבאה לידי ביטוי בתוצאה נפלאה זו שכה חשובה לי.

בהערכה והוקרה
גדעון אייגס

ועוד הוסיף במייל
"לאחר שקבלתי מספר תגובות רב בע"פ ובכתב, על הספר אודות סיפור חייה של רעייתי מרים ז"ל, שיצא לאור בעזרתכן המוצלחת ,, מרגיש אני כי התודות והשבחים שחילקתי לכן בספר עצמו על פי הבנתי והרגשתי, אכן קבלו אסמכתא מחוזקת מהקוראים הרבים שטרחו לציין בסופרלטיבים את העריכה העיצוב והתוכן של הספר"