תודות על הוצאת ספר לכבודן של שתי דודותי ולזיכרה של אימי ; "בנות כהן"
עבודת הגרפיקה, אצלך היא לא רק עיצוב, זו עבודה עם נשמה.
יש בך את הרגישות וההבנה, שמדובר בסיפורים שהם מהלך חיים , מסרים וערכים.
הספר חולק לבני המשפחה, בכנס משפחתי לדורותיו; צאצאי סבי וסבתי, צאצאי 3 הענפים, בנותיהם ו-4דורות, הייתה התרגשות רבה מצד כל הגילאים, ברור שהתכנים והצילומים עשו זאת, אך חשיבות רבה להגשת החומרים.
מודה לך על תוצאה נפלאה ועבודה משותפת נעימה.
נעמי רובין לנדסמן

*** מאז כתיבת ההמלצה עוצבו ספרים נוספים למשפחת לנדסמן