במשך 3 שנים ערכתי ועצבתי את מגזין מדור לדור לכל המשפחה - פרוייקט שהקמתי מאפס עם שותפה - יהודית לוטואק וחולק ב- 5000 עותקים. אני הייתי אחראית אל המיתוג ועיצוב והעריכה של המגזין. הקמת אתר אינטרנט עיצובו וניהולו.