תודה מיוחדת למונה הגרפיקאית המדהימה. שקבלה על עצמה את העבודה באהבה והבהנה. הגרפיקה היתה עבודה מטורפת, הרבה מעבר למתוכנן ומונה זרמה והשקיעה והעניקה מעצמה תוך הנראה כמובן. תודה מונה יקרה על הכל