עיצוב פליירים ופרסום חוצות כולל פרסום על אוטובוסים ושלטי חוצות לקסיופיאה - אולם אירועים